Terug

Vrijgave vergunningen rondvaartboten

  • Datum

  • 21-02-2017

  • Door E-Harbour

Het college van B en W heeft besloten om het volume van het aantal exploitatievergunningen voor passagiersvaartuigen tot en met 14 meter met ingang van 1 februari 2017 vrij te geven.

Het vrijgeven van het aantal vergunningen is versneld doorgevoerd om het beleid te laten voldoen aan de Europese Dienstenrichtlijn. Een vergunningsaanvraag moet aan de vergunningsvoorwaarden voldoen, zoals bijvoorbeeld uitstootvrij varen en het hebben van een officiële (legale) ligplaats.

E-Harbour voorziet, met een smart charging elektra-installatie, in grootschalige oplaadbehoefte en is officieel als ligplaatshaven voor passagiersvaartuigen bestemd.

Meer informatie over het aanvragen van exploitatievergunningen kunt u vinden via: Waternet

Gerelateerde artikelen

Nautix Marina
liggeld amsterdam voor je boot