Onze missie

Een toekomst waarin er geen boot meer vaart die schadelijke stoffen uitstoot. Dat is de missie van E-Harbour. Om deze missie zo snel mogelijk te volbrengen, vervullen we graag een voortrekkersrol. Met de realisatie en het beheer van jachthavens voor elektrisch aangedreven vaartuigen, levert E-Harbour een essentiƫle bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van het waterverkeer in verschillende gemeenten.

Onze visie op duurzaamheid is heel eenvoudig: E-Harbour wil voorzien in de behoeften van vandaag, maar tegelijk bijdragen aan een gezonde en schone toekomst van het milieu, het klimaat en onze samenleving. 

Daar sluit onze missie uitstekend bij aan. De transitie naar verantwoord varen heeft namelijk veel meer positieve effecten dan alleen de reductie van fijnstof- en CO2-uitstoot. Het is tegelijk een krachtige motor voor allerlei wenselijke economische en sociale ontwikkelingen. Een duurzame motor, wel te verstaan. 

Met het stimuleren en faciliteren van de transitie naar uitstootvrij varen, creƫert E-Harbour dus voordelen voor samenleving, economie, klimaat en milieu.