E-Harbour verzorgt de volledige transitie naar uitstootvrij varen.

Een toekomst waarin er geen boot meer vaart die schadelijke stoffen uitstoot. Dat is de missie van E-Harbour. Om deze missie zo snel mogelijk te volbrengen, vervullen we graag een voortrekkersrol. Met de realisatie en het beheer van jachthavens voor elektrisch aangedreven vaartuigen, levert E-Harbour een essentiële bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van het waterverkeer in verschillende gemeenten.

Groene stroom in een duurzame jachthaven

Met E-Harbour zetten wij ons in om al het varen duurzamer en groener te maken. Al onze havens zijn uitgerust met een ‘smart charging’ elektra-infrastructuur, waarmee vaartuigen snel en volledig kunnen worden opgeladen met 100% groene stroom, opgewekt door Nederlandse windmolens.

Lees meer over onze duurzame bedrijfsvoering

E-Harbour biedt de volgende diensten aan:

  1. Ontwerp en bouw van elektrische jachthavens en ligplaatsconcepten.
  2. Beheer van emissievrije jachthavens en van de daarmee verbonden infrastructuur voor elektrisch laden.
  3. Advies aan en begeleiding van gemeenten in hun transitie naar uitstootvrij varen.

Lees meer over onze diensten

E-Harbour is een toekomstbestendig jachthavenconcept

voor elektrisch aangedreven vaartuigen. 

Laatste nieuws