Terug

Provincie Noord-Holland investeert in E-Harbour

  • Datum

  • 05-02-2018

Provincie Noord-Holland heeft middels haar watergebonden subsidieprogramma WED (Water als Economische Drager) een subsidie beschikbaar gesteld voor E-Harbour. Middels deze subsidie kan E-Harbour een bijdrage leveren aan de vastgestelde Visie op de Waterrecreatie in Noord-Holland 2030. Hierin is aangegeven dat de provincie Noord-Holland de ambitie heeft om zowel vanuit economisch als maatschappelijk belang haar positie als waterrecreatieprovincie te behouden en te versterken. Daarvoor is o.a. aanwezigheid van voldoende en goede vaarroutes met oplaadfaciliteiten cruciaal. E-Harbour heeft hier uitvoering aan gegeven door het aanleggen van 15 openbare ligplaatsen waar particuliere elektrische sloepen kunnen worden opgeladen via het AANUIT.net systeem.

Bent u als particulier in het bezit van een elektrische sloep en wilt u deze tijdelijk opladen in de jachthaven? U bent van harte welkom!

Gerelateerde artikelen

Nautix Marina
liggeld amsterdam voor je boot