E-Harbour

Een toekomstbestendig havenconcept voor de plezier- en passagiersvaart in Amsterdam. Wij ontwikkelen en exploiteren jachthavens voor duurzame vaartuigen en wekken op locatie zonne-energie op. Zo dragen wij bij aan de transitie naar elektrisch varen en een duurzaam gebruik van de grachten.


E Harbour B.V.

Cruquiusweg 40
1019 AT Amsterdam

T: (020) 624 76 35
E: info@e-harbour.nl